Våra nya hemsidor hittar du på adressen
www.diff.fi (Driftingenjörsförbundet i Finland) samt på www.tfif.fi (Tekniska Föreningen i Finland)

DIFF TFIF